Szkolenie ON-LINE Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji elektrycznych. Wymagania w zakresie zasilania w warunkach pożaru 22.10.2021 r.

800,00 

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pożarowego zawartych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przeciwpożarowych. Poprzez zajęcia warsztatowe uczestnikom szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady oceny badań i ocena ich prawidłowości pod względem ochrony przeciwpożarowej, a także wyjaśnienia najczęściej pojawiających się problemów i błędów projektowanych.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych, projektowaniem, doborem i instalacją kabli w obiektach budowlanych, chcących zdobyć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Dodatkowo płatne (oddzielna faktura)

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Termin:

22 października 2021 r.Ostatnio dodane