Szkolenie ON-LINE Przeciwpożarowy wyłącznik prądu „PWP” 30.10.2023 r.

1 000,00 

Z uwagi na wprowadzenie zmian prawnych dotyczących krajowej certyfikacji wyrobów budowlanych oraz obowiązku wprowadzania do obrotu „przeciwpożarowego wyłącznika prądu”, wymienionego  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r (Dz. U 2018. poz. 1233), zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym PWP.

Szkolenie skierowane jest dla projektantów instalacji elektrycznej, rzeczoznawców, zarządców i osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury.

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Termin:

30.10.2023 r.Ostatnio dodane