Szkolenie ON-LINE Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Praktyczne wskazówki opracowania dokumentu z przykładami 25.04.2024 r.

1 000,00 

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie wymagań oraz przedstawienie praktycznych zasad i sposobów właściwego opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów, którzy objęci są obowiązkiem sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a także do osób, które opracowują lub wykorzystują w swojej działalności instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i zawarte w niej informacje – inspektorów ochrony przeciwpożarowej, biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa, osoby wykonujące audyty bezpieczeństwa pożarowego, funkcjonariuszy PSP uprawnionych do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, członków służb prowadzących działania ratownicze a także inne zainteresowane podmioty zainteresowane ww. tematyką.

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Termin:

25.09.2023 r.Ostatnio dodane