Szkolenie z zakresu ochrony ppoż. dotyczące drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych. Dobór, montaż, przegląd i konserwacja 16-18.11.2020 r.

1 800,00 

Celem szkolenia jest omówienie tematyki związanej z przepisami z zakresu ochrony ppoż. dotyczącymi drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych stosowanych w obiektach budowlanych. Przekazanie informacji o dostępnych na rynku produktach przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach i stropach oddzielenia ppoż.. Zaznajomienie z wymaganiami producentów na temat wykonywania montażu, przeprowadzania przeglądów i konserwacji drzwi ppoż. Przygotowanie do samodzielnego doboru produktu o odpowiednich parametrach pożarowych, wykonania prawidłowego montażu, profesjonalnego przeglądu i konserwacji drzwi przeciwpożarowych i innych zamknięć przeciwpożarowych.

Szkolenie skierowane jest do:

  • instalatorów i konserwatorów drzwi przeciwpożarowych,
  • konserwatorów gaśnic i urządzeń ppoż. planujących poszerzenie zakresu wykonywanych usług,
  • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej sprawujących nadzór nad warunkami ochrony ppoż. w obiektach budowlanych,
  • inspektorów ochrony ppoż.,
  • innych osób sprawujących nadzór nad sprawnością techniczną stałego wyposażenia budynków.

Dodatkowo płatne (oddzielna faktura)

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Termin:

09-11 grudnia 2019 r.Ostatnio dodane